Inflácia ako najväčšia krádež v histórii ľudstva

Autor: Daniel Marko | 17.8.2010 o 11:44 | (upravené 26.11.2010 o 9:54) Karma článku: 5,69 | Prečítané:  2367x

"Pokračujúcim procesom inflácie môžu vlády potajomky a nepozorovane skonfiškovať podstatnú časť bohatstva svojich občanov... Tento proces zapája všetky skryté sily ekonomických zákonov, ktoré sú schopné deštrukcie a uskutočňuje to spôsobom, ktorý ani jeden človek z milióna nie je schopný odhaliť." John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace, kapitola VI str. 235-236, r. 1919 http://en.wikiquote.org/wiki/John_Maynard_Keynes

(úryvok z pripravovanej knihy autora "Veľká príručka na Oslobodenie")

...Ako som už spomenul, hlavným nástrojom neslobody v dnešnom systéme sú peniaze. „Zbavte sa potreby peňazí a ste slobodní". Znie to ľahko, ale Systém vás len tak jednoducho nepustí zo svojich pazúrov. Konzumný a mestský spôsob života priamo manipuluje do závislosti na používaní peňazí. Musíme si za ne kupovať vodu, teplo, prístrešie, jedlo, zdravie, vzdelanie a dokonca aj lásku a priazeň.

Životná úroveň mohla byť dnes vo vyspelých krajinách až 15-násobne vyššia oproti r. 1950, nebyť neuveriteľnému zločinu, ktorý pácha moderná finančná oligarchia na obyvateľstve všetkých národov, včítane USA a Európy. Pomocou faktov a verejne známych ekonomických teórií sa pokúsim načrtnúť princípy ako táto finančná pyramídová hra funguje. Na obrázku 1 je zrejmé, koľko je reálne peňazí vydaných štátom  a koľko sú fiktívne peniaze, tvorené doslova umelo -  systémom čiastkových rezerv komerčných bánk. Banky sú podľa dnes zločinnej kultúry a legislatívy oprávnené požičiavať peniaze, ktoré im nepatria, ale sú zložené na jej účtoch - iba 10% z týchto požičaných peňazí stačí bankám ako rezerva v reálnych štátnych peniazoch - M0.

Obrázok 1: Pozrieme sa teraz koľko je reálne peňazí vydaných štátom  a koľko sú fiktívne peniaze, tvorené umelo. V monetárnej politike peniaze označované ako M0 sú jediné peniaze, skutočne autorizovane vydané štátom - sú verejné.  Banky, ktoré si ich „požičali" z centrálnej banky ich musia vrátiť štátu a teda teoreticky, všetkým občanom. Ide o cca 900 miliárd dolárov v grafe USA, ktoré predstavujú zelenú najspodnejšiu zložku:

620px-Components_of_the_United_States_money_supply2.svg.png
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Money_supply

M0/Currency - „Hotovosť v obehu"-- bankovky a mince, peniaze vydané reálne centrálnou bankou (v UK napr. aj vrátane bankových rezerv) tiež ako:
MB - „Monetárna báza" - všetka hotovosť, všetky fyzické peniaze verejnosti + rezervné fondy bánk
M1: „Peniaze"  - Vklady na bežných účtoch +  hotovosť M0 alebo MB
M2: „Peniaze a blízke substitúty"  - M1 + termínované vklady a sporiace účty relatívne ľahko konvertibilné na hotovosť, napr. termínované účty s lehotou do 2 rokov, depozitné certifikáty do 100 tis. USD, väčšinou vraj „peniaze domácností"
M3: „Všeobecné peniaze" - M2 + všetky ostatné depozitné certifikáty, peniaze vo finančných fondoch, akcie, inštitucionálne peniaze

V monetárnej politike peniaze označované ako M0 sú jediné peniaze, skutočne autorizovane vydané štátom - sú verejné.  Banky, ktoré si ich „požičali" z centrálnej banky ich musia vrátiť štátu, a teda teoreticky, všetkým občanom. Ide o cca 900 miliárd dolárov v grafe USA, ktoré predstavujú zelenú najspodnejšiu zložku. A vlastne omyl - 900 miliárd, bola situácia k začiatku roka 2009 - podľa detailnejšieho obrázku č. 3, USA napumpovala množstvo štátnych peňazí M0 za posledné 2 roky na vyše dvojnásobok, aby sanovala finančnú krízu, teda kryla fiktívne peniaze súkromných bánk a infláciou obrala občanov o obrovskú hodnotu ich meny.

Obrázok 2: Federal Reserve Fund (Fed) - prestali od r. 2006 (deliaca čiara úplne vľavo) v oficiálnych štatistikách sledovať zložku M3 s odôvodnením, že je irelevantná pre sledovanie makroekonomických ukazovateľov napriek tomu, že práve začala vykazovať extrémny rast. Existuje však naďalej neoficiálne sledovanie „tieňových štatistík", kde sledovanie M3 pokračuje aj po r. 2006.

Všetky peniaze v ekonomike - M3

V "modernom" bankovom systéme čiastkových rezerv, ktorý má Európa alebo USA a podobne všetky vyspelé štáty sveta, je však jednostranne produkovaný nedostatok v objeme "štátnych" - teda našich pravých - finančných prostriedkov, z ktorých by úroky mali plynúť buď nám - občanom,  ako akcionárom štátu - alebo prípadne by mohli byť požičiavané občanom bezúročne. Táto zložka peňazí je žiaľ tá najnižšia. Ak niekto kumuluje prostriedky v takomto finančne „podvyživenom" systéme, nejaká druhá strana musí byť o peniaze ochudobnená.  A nakoľko len súkromné banky dodávajú do Systému dodatočné "potrebné" prostriedky, vždy  majú „Čierneho Petra" ľudia a ich štátne rozpočty - pretože úroky za tieto pôžičky plynú do súkromných rúk svetovej elity bankárov.  A práve to je hriech dnešného finančného systému. Pomer súkromných a verejných peňazí občanov je umelo regulovaný tak, že vždy prebieha trvalý presun majetku do rúk extrémnej minority finančníkov ovládajúcich diabolský Systém. V roku 2008 bolo podľa časopisu Forbes na svete 793 súkromných osôb - miliardárov, ktorí vlastnili spolu majetok 2,4 trilióna dolárov, čo je viac majetku ako má dohromady 3 miliardy najchudobnejších ľudí na svete! Takže vedzte, že ak sa u vás hromadí nadpriemerné množstvo peňazí, niekto sa vám na ten nadbytok musel poskladať - a to doslovne. Ale nemuselo by to tak zostať navždy. V západnom svete existuje trvalá systémová nadprodukcia. Moderné technológie produkujú dostatok základných potrieb aj luxusu. Samozrejme za peniaze. Tu prevláda manipulácia, že predsa každý má príležitosť na svoje uspokojenie,  stačí iba  „viac zarábať". Táto ilúzia má presvedčiť 7 miliárd obyvateľov Zeme, že si predsa môžu zadovážiť taký objem peňazí, že si nimi môžu následne kúpiť a zabezpečiť všetko, čo pre život potrebujú. V USA napriek enormnému rastu produkcie a novým technológiám za posledných 60 rokov stúpla reálna ročná mzda (vtedajšia ročná mzda cca 2000 USD prepočítaná inflačnou konštantou) oproti roku 1950  ani nie na dvojnásobok - z 17.000 USD na 30.000 USD.

Obrázok 3: Rálne "štátne" doláre - monetárna báza, natlačené za posledné obdobie ako sanácia pyramídovej hry komerčných bánk:

mbase-2006.gif

Nebyť inflácie - systematického narieďovania peňazí,  mali by dnes obyvatelia skutočný 15-násobok mzdy z r. 1950 alebo mohli mať iba 7 násobok vtedajšej mzdy a zároveň o 50% menej práce na pracujúceho. Som presvedčený, že ľudstvo je nehanebným spôsobom okrádané tak ako nikdy v histórii za pomoci manipulácie s množstvom peňazí v obehu a ich presunom do súkromných rúk. Na základe poznaného rastu produkcie vyspelých ekonomík predkladám hypotézu, že ak by objem z fiktívnych prostriedkov a ich úrokov z rúk súkromných svetovládnych finančných inštitúcií bol rozpustený do príjmov obyvateľstva a rozpočtov štátov, každý človek na zemi vrátane rozvojových krajín by si mohol dovoliť žiť dôstojný život so všetkým, čo k tomu patrí - bývaním, zdravou výživou, kultúrou, vzdelaním a sociálnym životom. Nakoľko sú však tieto peniaze súkromné, ich ciele sú v prvom rade súkromné a egoistické. Najčastejšie sú použité na zvyšovanie moci ich vlastníkov - privatizáciu majetkov a národných zdrojov a na ďalšiu produkciu nových peňazí - sú požičiavané ďalej s úrokom.Podobne je tomu aj vo svetom meradle, kde inflačná politika amerického dolára de-facto diktuje globálny vývoj monetárnej inflácie aj v ostatných menách:

global_money_supply_trend.png

Všimnite si, že okolo roku 2001, kedy začala „veľká svetová kríza terorizmu", sa trend rastu zmenil z lineárneho na kvadratický. Bol to azda začiatok konca, „exit-stratégie", s cieľom vyťažiť z neschopnosti ľudí a štátov odolávať skorumpovanému peňažnému Systému, kým neprerastú škody do ekonomickej katastrofy dneška? Je dôležité si uvedomiť, že „peniaze" od M1 po M3 sú vytvorené fiktívne  prostredníctvom derivátov, úrokov a viacnásobného požičiavania formou čiastkových rezerv súkromnými bankami. Preto sa nazývajú tiež súkromné peniaze. Vyzerá to tak, že po roku 2001 bol naštartovaný „stroj na fiktívne peniaze" na plné obrátky. Už na prvý pohľad je evidentné, že tieto sekundárne „virtuálne peniaze" rastú šialeným tempom a dnes dosahujú 10 násobok reálnej meny. Avšak nesplatené finančné deriváty dosiahli už v roku 2007 šialený objem 1144 triliónov dolárov! To je  22 násobok celého svetového HDP. Inými slovami, iba 2,5% peňazí bolo vytvorených za užitočné produkty ľudskej práce, za zvyšnými 97,5% peňazí sa skrýva iba špekulácia, úžerníctvo, krádeže a úroky - bezcenná masa čísiel, znehodnocujúca infláciou zvyšok „užitočných peňazí". Na každého obyvateľa zeme je to suma 190.000 dolárov vo finančných derivátoch! To je pokojne celý váš občiansky podiel na vašej krajine. Kto ho skutočne vlastní? Banky a svetová finančná elita.

Euro_money_supply_Sept_1998_-_Oct_2007.jpg

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Money_supply

 

Nie nadarmo nazval americký miliardár Warren Buffet trh derivátov ako „neutrónovú finančnú bombu" schopnú zničiť celý ekonomický svet: Týmito peniazmi sú kryté reálne pôžičky obyvateľstva a privatizácie skutočných majetkov krajín, rovnako aj „rozvojové aktivity" vo vojnou „zničených" krajinách. Zaujímavosťou je, že centrálna banka USA - Federal Reserve Fund (Fed) - prestali v oficiálnych štatistikách sledovať zložku M3 s odôvodnením, že je irelevantná pre sledovanie makroekonomických ukazovateľov napriek tomu, že práve začala vykazovať extrémny rast. Existuje však naďalej neoficiálne sledovanie „tieňových štatistík", kde sledovanie M3 pokračuje aj po r. 2006 - obrázok 2. To, čo sa podľa týchto údajov odohralo s týmito veľko-peniazmi M3 po roku 2006, asi skutočne nebolo v záujme zverejnenia finančnou svetovládou - podľa Roberta R. Prechtera ide už totiž o prebiehajúcu defláciu.

Súčasne s defláciou ako záverečnou likvidáciou investičných peňazí v ekonomike, prichádza depresia - trvalý, hlboký pokles produkcie ekonomiky. Do r. 2008 stúpol medziročný rast M3 (čerená a modrá čiara) z 8% na takmer 17%. Následne po začiatku „finančnej krízy" v roku 2008 sa presúva M3 do hotovosti M1 z takmer nulového rastu na rekordných 18%. Jednoducho povedané, po zrušení sledovania tejto zložky M3 v r. 2006 bolo za 2 roky „v tichosti" vytvorené enormné množstvo virtuálnych peňazí M3 - akcií fondov,  inštitucionálnych peňazí a následne sú od roku 2008 hromadne transformované do reálnych hodnôt a vykrývané reálnymi peniazmi monetárnej bázy, ktoré dodajú občania na vyplatenie bezcenných investícií! Podľa môjho súkromného názoru aj táto likvidácia investičných peňazí M3 svedčí o prebiehajúcej deflácii a o tom, že celá ekonomická kríza od roku 2008 bola, ak nie priamo naplánovaná, tak určite očakávaná a vysoko zisková transakcia v najvyšších finančných kruhoch.

(úryvok je z pripravovanej knihy autora "Veľká príručka na Oslobodenie")

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Prokuratúra chystá oslabenie boja s extrémizmom, ktorý chcela vláda ako prioritu

Samostatné oddelenie špeciálnej prokuratúry má dnes päť ľudí.

Dobré ráno

Dobré ráno: Obvinili Fica, Kotlebu aj Mazureka. Teraz im hrozí zánik

Pripravuje sa reorganizácia prokuratúry.

Komentár Zuzany Kepplovej

Žilinka vykročil ľavou

Rozpustenie Honzovho úradu sa nezdá ako dobrý začiatok perestrojky na prokuratúre.


Už ste čítali?